A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet célja, hogy világszerte minél szélesebb körben váljon ismertté és elérhetővé az ITS (Intelligens Gondolkodás Rendszere), mint életszemlélet, és az ebből kidolgozásra került Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer.

FELELŐSSÉG

Minden terápiás módszernek többnek kell lennie, mint a társadalmi alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint viselkedési sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése. Nincs lélekrombolóbb dolog annál, ha egy terapeuta csupán az alkalmazkodás különböző formáit közvetíti.

1/

Olvasási idő kb: 3 perc

Igaz, hogy napról napra növekszik azoknak a segítőknek/terapeutáknak a száma, akik már felfigyeltek módszereink korlátaira és változást sürgetnek, azonban nagy többségük még mindig kitart a stagnálás mellett. Vajon kiknek van igazuk? A változást akaró keveseknek, vagy azoknak, akik feleslegesnek tartják a gyökeres átalakítást?

Derítsük ki…

Vajon mit értünk helyesen “pszichológia” alatt? Nem önmagunk tanulmányozására kellene gondolunk? Nyilvánvaló, hogy igen. Ha az ember nem érti meg lelkivilágát, gondolkodásának és elméjének természetét, akkor nem értheti meg önmagát sem. Helyes önismeret nélkül pedig cselekvéseink csak konfliktust okoznak. Önmagunk tanulmányozása tehát roppant fontos dolog, hisz ezzel a valóság megértésének helyes alapjait fektethetjük le. És ha vizsgálódásunk megfelelő, stabil és biztonságos életet teremthetünk. Azonban ha nem, ha önismeretünk iránya hibás, tudatlanság, illúzió és téveszme jön létre, ahogyan ezeket a világban már most is felfedezhetjük.

Önmagunk megértéséhez nagyfokú odafigyelésre, érzékenységre, kitartásra, szabad és kreatív elmére, és természetesen megkérdőjelezésre van szükség. Nem pedig dogmatizmusra, analízisre, sémákra és tekintélyekre. Ezért ha rendszereink megkérdőjelezhetetlenként beállított alapelvekre támaszkodnak, és a duális gondolkodásmód által kitalált teóriákban bíznak, helyes önismeret helyett csak tovább növelik az egyénben a zűrzavart és a káoszt.

Ha módszereinket tárgyilagosan megvizsgáljuk, jól látható, hogy pontosan ezt az irányt követik. Igaz, hogy az elmúlt évtizedek alatt voltak már ezzel kapcsolatban határozott reformkísérletek (Jung, Rogers, Ram Dass stb.), azonban a dogmatizmus, a tekintélyelvűség, a véleményezés, a megbélyegzés, a “valamilyennek lenni kell” stb., mint sarokpontok továbbra is előnyt élveznek.

Nyilvánvaló tehát, hogy addig, amíg a fent említett torzulások nem számolódnak fel, a mentális egészség, vagyis az egyén kiteljesedésének támogatása helyett csak az alkalmazkodás megkönnyítésére leszünk képesek. Azonban azzal, hogy segítünk valakinek visszailleszkedni abba az őrült társadalomba, amit frusztrált, hatalomra vágyó emberek irányítanak, és ami egyre több bajt zúdít a nyakunkba, senkinek sem teszünk jót. Ezért módszereinknek többnek kellene lennie, mint az alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése.

Vajon képesek vagyunk-e erre?

2/

Igaz, még kevesen, de mégiscsak vannak olyan emberek, akik a megújulást komolyan gondolják, és előítéletek nélkül hajlandóak elindulni a megkérdőjelezés útján. Azonban az a fajta közömbösség, éretlen gondolkodásmód és tekintélyelvűségből eredő ellenállás, ami jelenleg a segítői szakmában uralkodik, e mozgalmaknak sorozatosan gáncsot vet.

És ez roppant szomorú dolog. Ugyanis ha egy társadalom mentális egészsége e felelőtlen attitűd következtében képtelen lábra állni, és csak a toldozás-foltozás szintjén vegetál, abból idővel visszafordíthatatlan, kollektív szinten jelentkező tragédiák születnek. Mint ahogy ezt már számtalan formában tapasztalhatjuk is. Ennek eredményeképp lesznek egyre többen depressziósok, függők és magányosak, hullanak szét családok és párkapcsolatok, válnak gyermekeink szorongóvá és frusztrálttá, és leszünk egyre betegebbek és kiszolgáltatottabbak.

Ahhoz, hogy közös tragédiánk ne mélyüljön tovább, és gyermekeink jövője se torkolljon katasztrófába, létezésünk minden területén gyökeres változásnak kell bekövetkeznie. Ennek kulcsa pedig egy radikális, mindenben megújuló szemléletmód megszületése és kibontakozása. Ez egy olyan tény, amit egy felelősen gondolkodó terapeutának látnia kell. Vagyis olyan segítőkre van ma már szükség, akik képesek félelem nélkül, szabadon és kreatívan megközelíteni és rendbe tenni ezt a zűrzavart. Erre viszont csak akkor leszünk képesek, ha hajlandóak vagyunk a megkérdőjelezésre, ha lebontjuk a tekintélyelvűséget, és ha megfelelő társadalomkritikával rendelkezünk.

Az ITS (Intelligent Thinking System), mint életszemlélet, pontosan ezt az utat követi. Az ebből született Paradox-Pszichológia önfejlesztő módszer pedig, visszaállítva a pszichológia eredeti értelmezését, új alapokra képes helyezni a terápiás munkát. Ennek eredményeképp az egyén gondolkodásmódja már képes lesz irányt váltani, és új szintre emelkedve felszabadul.

A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet ezt a munkát segíti elő. Küldetése, hogy minél több ember ismerje fel a változás szükségességét, igény teremtődjön egy újfajta gondolkodásmódra, támogassa azokat a segítőket, akik felismerve módszereink korlátait, új szintre akarnak lépni, és elősegítse a második kognitív forradalmat.

igazi felfedezőknek


KÉPZÉSEK AZ ITSIAA SZERVEZÉSÉBEN

Paradox-Psychology Introductory Course (PPIC)

Bevezetés a Paradox-Pszichológiába

A négynapos tanfolyamon megismerkedhetünk az ITS szemléletének alapjaival, és betekintést nyerhetünk egy minden részletében egyedülálló módszerbe. Kerülve mindenféle pszichológiai és egyéb szakkifejezéseket – a mindennapi életben használt egyszerű szavakon keresztül fedezünk majd fel olyan, öntudatlan szinten lévő paradox összefüggéseket, melyek szokatlan, ám egyben rendkívül izgalmas megvilágításba helyezik lelki gondjainkat és azok forrásait.

A tanfolyamot ajánljuk mindenkinek, aki nyitott egy új, izgalmas, hatékonyan működő módszerre, aki szeret kérdezni és felfedezni, fontos számára a jövő, és gondolkodásmódját új szintre akarja emelni.

TOVÁBB

Paradox-Psychology Advanced Course (PPAC)

Paradox-Pszichológia haladó szintű képzés

A képzésen résztvevők az alapkurzuson szerzett ismereteken túllépve, már egy sokkal mélyebb szintre hatolva fedezhetik fel az ember lelkivilágát és a háttérben mozgó, paradox elmefolyamatokat. A résztvevők elsajátíthatják az inverz, azaz fordított irányú, aktív-passzív gondolkodásmódot, felfedezhetik a Generációs Hívószót és a hozzá kapcsolódó terápiás gyakorlatokat. A képzés elvégzése után képesek lesznek a különböző paradox folyamatok felismerésére és semlegesítésére.

A képzést azoknak ajánljuk, aki már mélységeiben akarják megérteni a cselekvést mozgató rejtett erőket, és olyan eszközök birtokába szeretnének jutni, melyekre a jövőben bátran támaszkodhatnak. Akár terápiás munkájukban, akár magánéletükben.

TOVÁBB

Paradox-Psychology Advanced & PROFESSIONAL Course (ITSCT)

ITS Complex Therapy

A Paradox-Psychology Advanced & Professional Course nem hiába kapta az ITS Complex Therapy külön elnevezést. Az egyéves képzésen az ITS szemléletének erejét és hatékonyságát már komplex mód sajátíthatjuk el, és tapasztalhatjuk meg, beépítve azt a hipnózis és a pszichoszomatika rendszereibe is. Elvégzése után már olyan minőségben és színvonalon segíthetünk másoknak, amely jelentős mértékben túlmutat a napjainkban megszokott eredményeken.

A képzést elsősorban olyan leendő vagy már praktizáló segítőknek ajánljuk, akik kellőképp nyitottak egy új szemléletre és a hozzá kapcsolódó gyakorlatokra, akik komplex mód akarják hasznosítani az ITS szemléletét, akik mernek gondolkodni, kételkedni, felfedezni, és akik csatlakozni kívánnak a segítők új generációjához.

TOVÁBB

AZ ÖNISMERET FORRADALMA

A világ, aminek része vagy, a társadalom, aminek tagja vagy, pontosan olyan, mint amilyen Te és Én vagyunk. Ezért problémáink, melyek egyre csak szaporodnak és egyre bonyolultabbá válnak, egyben a világ problémái is. És ha nem tudunk rájuk ellentmondásoktól mentes, józan és egészséges elméből válaszolni, akkor még több zavart, még több szenvedést okozunk magunknak és másoknak. Olyan világot hátrahagyva így, ahol gyermekeink szeretet helyett félelemben élnek majd. Ahhoz, hogy helyes válasszal tudjunk szolgálni, mélységeiben kell megértenünk önmagunkat, gondolkodásunk, lényünk pszichológiai szerkezetét. Ehhez azonban forradalomra van szükség. Az önismeret forradalmára…