Intelligent Thinking System Independent American Association

Mint az iTSIAA társalapítója, örömmel mutatom be szervezetünk alapelveit és célkitűzéseit. A 2020-ban alapított iTSIAA nem csupán egy amerikai székhelyű nemzetközi szervezet; ez egy szövetség. Azoknak az embereknek a szövetsége, akik mélyen elkötelezettek az emberi tudat és a mentális egészség alapjainak megreformálása iránt. Célunk, hogy ezen összefogás által egy olyan közösséget teremtsünk, ahol a pszichológiai módszerek átalakítása és a lelki gondok rendezésének megújulása éppen olyan fontosak, mint az egyéni és kollektív fejlődés. Az iTSIAA tehát nem csupán egy szervezet, inkább egy olyan platform és lehetőség, amelyet azok számára teremtettünk, akik alapvető változást szeretnének elérni az emberi gondolkodás és a mentális egészség területén.

Ennek keretében kettős célt tűztünk ki. Egyrészt az általunk képviselt iTS – Intelligent Thinking System szemlélet segítségével előmozdítani az emberi gondolkodás evolúcióját és a lelki problémák kezelésének reformját. Másrészt, azoknak a terapeutáknak, lelki segítőknek, coachoknak és mentoroknak, akik az iTS szemléletét munkájuk során alkalmazni kívánják, megfelelő minőségű oktatást és ehhez kapcsolódó ösztöndíjat biztosítunk (lásd: tandíjtámogatási program).

Célkitűzéseink elérése érdekében az iTSIAA szoros együttműködést ápol nemzetközi szervezetekkel, többek között a WHO (World Health Organization) Páneurópai Mentálhigiénés Koalícióval, és az EU EU4Health egészségügyi programjával.

Mint az iTSIAA társalapítója, örömmel mutatom be szervezetünk alapelveit és célkitűzéseit. A 2020-ban alapított iTSIAA nem csupán egy amerikai székhelyű nemzetközi szervezet; ez egy szövetség. Azoknak az embereknek a szövetsége, akik mélyen elkötelezettek az emberi tudat és a mentális egészség alapjainak megreformálása iránt. Célunk, hogy ezen összefogás által egy olyan közösséget teremtsünk, ahol a pszichológiai módszerek átalakítása és a lelki gondok rendezésének megújulása éppen olyan fontosak, mint az egyéni és kollektív fejlődés. Az iTSIAA tehát nem csupán egy szervezet, inkább egy olyan platform és lehetőség, amelyet azok számára teremtettünk, akik alapvető változást szeretnének elérni az emberi gondolkodás és a mentális egészség területén.

Ennek keretében kettős célt tűztünk ki. Egyrészt az általunk képviselt iTS – Intelligent Thinking System szemlélet segítségével előmozdítani az emberi gondolkodás evolúcióját és a lelki problémák kezelésének reformját. Másrészt, azoknak a terapeutáknak, lelki segítőknek, coachoknak és mentoroknak, akik az iTS szemléletét munkájuk során alkalmazni kívánják, megfelelő minőségű oktatást és ehhez kapcsolódó ösztöndíjat biztosítunk (lásd: tandíjtámogatási program).

Célkitűzéseink elérése érdekében az iTSIAA szoros együttműködést ápol nemzetközi szervezetekkel, többek között a WHO (World Health Organization) Páneurópai Mentálhigiénés Koalícióval, és az EU EU4Health egészségügyi programjával.

Megújulás

A dogmatizmus és tekintélyelvűség ideje lejárt. A pszichológiai módszerek világában megújulásra van szükség. Az ITSIAA meghaladva ezt, új dimenziókat nyit az önismeret és az emberi lélek mélyebb megértése érdekében.

Megújulás

A dogmatizmus és tekintélyelvűség ideje lejárt. A pszichológiai módszerek világában megújulásra van szükség. Az ITSIAA meghaladva ezt, új dimenziókat nyit az önismeret és az emberi lélek mélyebb megértése érdekében.

Kiknek van igazuk?

Igaz, hogy napról napra növekszik azoknak a terapeutáknak a száma, akik már felfigyeltek pszichológiai módszereink korlátaira és változást sürgetnek, azonban nagy többségük még mindig kitart a stagnálás mellett.

Vajon kiknek van igazuk ebben a kérdésben? A változást akaró keveseknek, vagy inkább azoknak, akik feleslegesnek tartják a megújulást, és továbbra is ragaszkodnak alapelveikhez. Derítsük ki.

Ha helyesen értelmezzük a „pszichológia” kifejezést, vajon nem önmagunk tanulmányozására, azon keresztül pedig életünk megértésére kellene gondolunk? Nyilvánvaló, hogy igen. Önmagunk megfelelő módon történő megismerése roppant fontos dolog. Helyes önismeret nélkül a zűrzavar olyanná válik, mint egy elkerülhetetlen hullám, ami örökké utolér minket.

Megfelelő irány

Az önismeret megfelelő iránya, elménk természetének, viselkedésének és rejtett folyamatainak pillanatról pillanatra történő felfedezése. Mindehhez pedig nagyfokú odafigyelésre, érzékenységre, és szabad, kreatív együttlétre van szükség. Nem pedig analízisre vagy sémák cserélgetésére, melyek leginkább csak a felületes tudatosságot erősítik, nem pedig a mélyebb megértést.

Ugyanakkor, ha pszichológiai módszereinket tárgyilagosan megvizsgáljuk, jól látható, hogy legtöbbjük a dogmatizmus és tekintélyelvűség alapján épül fel. Ez pedig roppant elkeserítő dolog. Hisz addig, amíg mindezek nem számolódnak fel, a segítői szakma az önismeretből fakadó kiteljesedés támogatása helyett, legfeljebb csak a környezethez történő alkalmazkodás megkönnyítésére lesz képes. Ezzel pedig hosszú távon senkinek sem tesznek igazán jót.

Pszichológia helyesen

Visszailleszteni valakit abba az őrült társadalomba, amit frusztrált és becsvágyó érdekemberek irányítanak, súlyos felelőtlenség. Ahhoz tehát, hogy bárkinek is helyes támogatást tudjunk nyújtani, pszichológiai módszereinknek többnek kell lennie, mint az alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése. Ezért szükségszerű megkérdőjelezni mindazokat az elméleteket, melyeket eddig helyesnek véltünk, lerombolva ezzel a tekintélyelvűség oltárát.

Megkérdőjelezés azt jelenti: élünk.

Kiknek van igazuk?

Igaz, hogy napról napra növekszik azoknak a terapeutáknak a száma, akik már felfigyeltek pszichológiai módszereink korlátaira és változást sürgetnek, azonban nagy többségük még mindig kitart a stagnálás mellett.

Vajon kiknek van igazuk ebben a kérdésben? A változást akaró keveseknek, vagy inkább azoknak, akik feleslegesnek tartják a megújulást, és továbbra is ragaszkodnak alapelveikhez. Derítsük ki.

Ha helyesen értelmezzük a „pszichológia” kifejezést, vajon nem önmagunk tanulmányozására, azon keresztül pedig életünk megértésére kellene gondolunk? Nyilvánvaló, hogy igen. Önmagunk megfelelő módon történő megismerése roppant fontos dolog. Helyes önismeret nélkül a zűrzavar olyanná válik, mint egy elkerülhetetlen hullám, ami örökké utolér minket.

Megfelelő irány

Az önismeret megfelelő iránya, elménk természetének, viselkedésének és rejtett folyamatainak pillanatról pillanatra történő felfedezése. Mindehhez pedig nagyfokú odafigyelésre, érzékenységre, és szabad, kreatív együttlétre van szükség. Nem pedig analízisre vagy sémák cserélgetésére, melyek leginkább csak a felületes tudatosságot erősítik, nem pedig a mélyebb megértést.

Ugyanakkor, ha pszichológiai módszereinket tárgyilagosan megvizsgáljuk, jól látható, hogy legtöbbjük a dogmatizmus és tekintélyelvűség alapján épül fel. Ez pedig roppant elkeserítő dolog. Hisz addig, amíg mindezek nem számolódnak fel, a segítői szakma az önismeretből fakadó kiteljesedés támogatása helyett, legfeljebb csak a környezethez történő alkalmazkodás megkönnyítésére lesz képes. Ezzel pedig hosszú távon senkinek sem tesznek igazán jót.

Pszichológia helyesen

Visszailleszteni valakit abba az őrült társadalomba, amit frusztrált és becsvágyó érdekemberek irányítanak, súlyos felelőtlenség. Ahhoz tehát, hogy bárkinek is helyes támogatást tudjunk nyújtani, pszichológiai módszereinknek többnek kell lennie, mint az alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése. Ezért szükségszerű megkérdőjelezni mindazokat az elméleteket, melyeket eddig helyesnek véltünk, lerombolva ezzel a tekintélyelvűség oltárát.

Megkérdőjelezés azt jelenti: élünk.

Paradigmaváltás

Elkerülhetetlen tehát, hogy a segítői szakma mélyreható, gyökeres átalakuláson menjen keresztül. Felismerve, hogy fenntartani és helyesnek vélni azokat a módszereket, melyek az embert továbbra is ellentmondásos életre késztetik, csak növelik a szenvedést.

Ahhoz, hogy közös tragédiánk ne mélyüljön tovább, olyan egyénekre van ma már szükség, akik képesek félelem nélkül, szabadon és kreatívan megközelíteni, majd rendbe tenni az emberben élő zűrzavart. Erre viszont csak akkor lesz valaki képes, ha hajlandó a megkérdőjelezésre, ha lebontja a tekintélyelvűséget, és ha megfelelő társadalomkritikával rendelkezik. Nem pedig annak rendszerszintű kiszolgálójává válik.

A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet ezt a munkát segíti elő. Küldetése, hogy minél több ember ismerje fel a belső, pszichológiai változás szükségességét, igény teremtődjön egy újfajta gondolkodásmódra, és támogassa azokat a segítőket, akik új utakra akarnak lépni. Elősegítve ezzel a gondolkodás evolúcióját.

Paradigmaváltás

Elkerülhetetlen tehát, hogy a segítői szakma mélyreható, gyökeres átalakuláson menjen keresztül. Felismerve, hogy fenntartani és helyesnek vélni azokat a módszereket, melyek az embert továbbra is ellentmondásos életre késztetik, csak növelik a szenvedést.

Ahhoz, hogy közös tragédiánk ne mélyüljön tovább, olyan egyénekre van ma már szükség, akik képesek félelem nélkül, szabadon és kreatívan megközelíteni, majd rendbe tenni az emberben élő zűrzavart. Erre viszont csak akkor lesz valaki képes, ha hajlandó a megkérdőjelezésre, ha lebontja a tekintélyelvűséget, és ha megfelelő társadalomkritikával rendelkezik. Nem pedig annak rendszerszintű kiszolgálójává válik.

A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet ezt a munkát segíti elő. Küldetése, hogy minél több ember ismerje fel a belső, pszichológiai változás szükségességét, igény teremtődjön egy újfajta gondolkodásmódra, és támogassa azokat a segítőket, akik új utakra akarnak lépni. Elősegítve ezzel a gondolkodás evolúcióját.

Felelősség

Minden terápiás módszernek többnek kell lennie, mint a társadalmi alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint viselkedési sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése. Nincs lélekrombolóbb dolog annál, amikor egy terapeuta csak az idomulás különböző formáinak közvetítéséig merészkedik el.

Másként élni? Igen! Megteheted!

Paradigmaváltás

Elkerülhetetlen tehát, hogy a segítői szakma mélyreható, gyökeres átalakuláson menjen keresztül. Felismerve, hogy fenntartani és helyesnek vélni azokat a módszereket, melyek az embert továbbra is ellentmondásos életre késztetik, csak növelik a szenvedést.

Ahhoz, hogy közös tragédiánk ne mélyüljön tovább, olyan egyénekre van ma már szükség, akik képesek félelem nélkül, szabadon és kreatívan megközelíteni, majd rendbe tenni az emberben élő zűrzavart. Erre viszont csak akkor lesz valaki képes, ha hajlandó a megkérdőjelezésre, ha lebontja a tekintélyelvűséget, és ha megfelelő társadalomkritikával rendelkezik. Nem pedig annak rendszerszintű kiszolgálójává válik.

A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet ezt a munkát segíti elő. Küldetése, hogy minél több ember ismerje fel a belső, pszichológiai változás szükségességét, igény teremtődjön egy újfajta gondolkodásmódra, és támogassa azokat a segítőket, akik új utakra akarnak lépni. Elősegítve ezzel a gondolkodás evolúcióját.

Felelősség

Minden terápiás módszernek többnek kell lennie, mint a társadalmi alkalmazkodás megkönnyítésére való törekvés, többnek, mint viselkedési sémák módosítása, és többnek, mint különböző megküzdési technikák elősegítése. Nincs lélekrombolóbb dolog annál, amikor egy terapeuta csak az idomulás különböző formáinak közvetítéséig merészkedik el.

Másként élni? Igen! Megteheted!