MINDEN MEGVÁLTOZTATHATÓ

Nincs olyan mélypont, ahonnan ne lehetne felállni. Bármilyen tragédia is történik veled, ne aggódj. Kiút mindig létezik. Csak nem azokon a szemléleteken keresztül, melyekhez hozzászoktunk…

1:1 ÜLÉSEK

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓK

01/

ITS COMPLEX THERAPY – EGYÉNI PROGRAM

Olvasási idő kb.: 1 perc

Átfordulásom egyik meghatározó eleme az volt, amikor ráeszméltem arra, hogy valójában soha nem magukkal a problémákkal van a baj, hanem azzal, hogy paradox gondolkodásmódunkkal bebetonoztuk azokat az alapfeltételeket, melyeken keresztül maguk a problémák létrejönnek.

Vagyis nem a nehézségek közvetlen megoldásával kell foglalatoskodnunk, hisz az felesleges energiapocséklás, hanem azokat az alapfeltételeket kell megszüntetnünk, melyek következtében létrejönnek. Ugyanis, ha ezt megtesszük, ha elzárjuk a konfliktusainkat életben tartó energiacsapokat, problémáink eleve lábra sem tudnak kelni. Ennek következtében pedig egy olyan dologra leszünk képesek, amely valódi kuriózummal bír. A természetes úton létrejövő lelki prevencióra.

(…)

Ahhoz, hogy hozzáférhessünk ezekhez az alapokhoz, a megszokottól eltérő gondolkodásmódra van szükségünk. Vagyis mentesnek kell lennünk mindenféle minősítéstől, értékeléstől, összehasonlítástól, és a “valamit csinálni kell vele” vágyától. És ha mindez megvalósul, ha végre hátunk mögé dobjuk az analizáláshoz és okkereséshez szokott rendszerünket, elménk nem csak rugalmassá és kreatívvá válik, hanem egyúttal megszületik a valódi együttműködés alapja is.

Az együttműködés az együttlét és a közös munka örömének állapota, ahol nincs semmiféle kényszer és elvárás. És egy találkozó során ez roppant fontos, hogy megvalósulhasson. Ugyanis csakis a szabad elme lehet elég friss ahhoz, hogy megértse a problémákat. És ha az ember ismeri ezt a fajta együttműködést, akkor azt is tudni fogja, hogy mikor ne működjön együtt másokkal. Vagyis a találkozók során azt is pontosan látni fogjuk, hogy van-e értelme együtt dolgoznunk, vagy sem.

Ezért ha úgy érzed, még nem akarsz alapvető változást és megelégszel az alkalmazkodás szintjével, inkább várj, mert találkozásunkkal csak időt és pénzt fogsz pocsékolni. Abban pedig nem kívánok együttműködni senkivel.

Ellenben ha “elég volt”, ha valóban megértetted, mit is jelent az a kérdés, hogy “Miért kellene így élnem?”, néha egyetlen óra is elegendő, hogy a teljes életfordulat bekövetkezzen. Nem a megkönnyebbülés, nem a megalkuvás, hanem a tökéletes felszabadulás…

Egyéni találkozókra a jankai.janos@gmail.com email címen jelentkezhetsz.

02/

ITS MENTORING PROGRAM

Olvasási idő kb.: 1 perc

Mivel egyre többen vannak azok, akik ellentmondásos életüket, ezen belül pedig a kiszolgáltatottságot, feszültséget, szorongást és ki tudja még mi mindent inkább befejezni akarnak nem pedig pusztán csillapítani, így egyre növekvőbb szükséglet mutatkozik az ITS szemléletére, illetve annak mélyebb szinten történő elsajátítására.

Ezt az igényt elégíti ki az a mentoring program, amely egymással összefüggő, hosszabb lélegzetvételű találkozók formájában valósul meg – mint egyfajta személyes jellegű “tanfolyam”.

Mivel az ITS mentoring program hatására gondolkodásmódunk alapjaiban alakul át, így életünk minden területére kihatással lesz. Legyen ez akár párkapcsolati probléma, egy vállalkozással összefüggő nehézség, vagy gyermekünkkel való kapcsolatunk minősége.

A találkozók során lépésről lépésre ébresztjük fel a tudat egy új, addig ismeretlen minőségét, melynek eredményeképp hátat fordítunk azoknak az igaznak vélt, ám mégiscsak hamis értékeknek, melyek alapján cselekvéseink konfliktusokat generálnak. És ha értékeink rendeződnek, tudatunk is kisimul. Így válunk aztán kreatív, teremtő emberré, nem pedig mintapolgárrá, aki mások által meghatározott sablonok szerint él.

A mentoring programra a jankai.janos@gmail.com email címen jelentkezhetsz.

03/

ITS ELŐADÁSOK

Olvasási idő kb: 1 perc

AZ ÖNISMERET FORRADALMA

A legtöbb esetben a különböző pszichológiai témával foglalkozó előadások során nem történik egyéb, mint hogy meghallgatjuk amit mondanak, amivel vagy egyetértünk vagy sem, aztán hazamegyünk és minden folytatódik tovább. Ezért az ITS találkozások már nem a megszokott módon zajló előadások lesznek, és nem is a szórakoztatás egyik formájával találkozhatsz. Helyette inkább együtt gondolkodva, együtt kételkedve és együtt felfedezve fogjuk átbeszélni és megérteni egész létezésünket – a születésünk pillanatától a halálunkig. Olyan mélységű önismeretre szert téve ezzel, ami a maga nemében páratlan tud lenni.

Önmagunk ismerete elengedhetetlen. Helyes önismeret nélkül nincs béke, nincs változás, és nem tudunk megszabadulni ellentmondásainktól sem. Önismeret nélkül a zavarodottság és a káosz olyan, mint a hullám, amely örökké utoléri az embert.

Önismeret nélkül nem lehet átalakulás, hisz addig, amíg nem ismerem azt, amin változtatni akarnék, hogyan lehetne helyes alapja cselekedeteimnek?

Fontos azonban, hogy az önismeret, amire szert teszünk, helyes legyen. A helyes önismeret pedig nem azonos a saját magunkról felhalmozott információkkal. Az önismeret nem az a tudás, amelyet könyvekből, valamilyen filozófiai és pszichológiai rendszertől, vagy egy mestertől szerezhetünk meg, és nem is hosszú, fájdalmas gyakorlás és fegyelem eredménye. A helyes önismeret nem más, mint lehetőségeink, vágyaink, céljaink és gondolataink pillanatról pillanatra történő felfedezése és megértése. Az ITS előadásokon pontosan ezt tesszük. Együtt gondolkodunk, együtt nyomozunk és együtt értünk meg mindent. Nem pedig vakon követjük más emberek elgondolásait, hogy milyennek is kellene lennünk.

Önmagunk ismerete nélkül nem lehet megoldást találni sem a világ problémáira, sem a saját problémáinkra. Ahhoz, hogy egy másfajta világot, egy teljesen új társadalmat hozzunk létre, mindannyiunknak a megfelelő alapokkal kell kezdenünk, és ezt az alapot az önismeret által kell lerakni.

Az önismeret elhozza a megértést, és ahol megértés van, ott nincsenek problémák…

A kétnapos előadások aktuális időpontjaival és témájával kapcsolatban a legegyszerűbben hírlevél segítségével juthatsz információhoz.

CSELEKVÉS

Azt gondoljuk, hogy az idő majd mindent megváltoztat. De ez tévedés. Csak a cselekvés hoz változást. És ha nem teszünk semmit, nem változik semmi. Ha nem indulunk el, sosem érünk célba…

TALÁLKOZZUNK!